Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły wyniki przetargów na usługi redukcji zapotrzebowania na moc.
W ramach pakietu letniego i zimowego w programie gwarantowanym oferty złożyły: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”, CMC Poland, ArcelorMittal, RE Alloys, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Power Block, Polski Koncern Naftowy Orlen, Enea, PCC Rokita, Enspirion oraz Enernoc. W toku postępowania komisja przetargowa nie rozpatrywała ofert Enei, a klika oferowanych produktów pozostałych oferentów zostało odrzuconych.