Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące rolę operatora rozpoczynają 19 stycznia 2018 r. konsultacje publiczne regulaminu rynku mocy.

Przedstawiony do konsultacji publicznych projekt regulaminu rynku mocy w szczegółowy sposób opisuje:

  • harmonogram procesów rynku mocy;
  • prawa i obowiązki uczestników rynku mocy;
  • organizację i przebieg certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji głównej i certyfikacji do aukcji dodatkowych;
  • warunki i sposób prowadzenia aukcji wstępnych i aukcji mocy;
  • zakres informacji zawartych w rejestrze rynku mocy;
  • warunki korzystania z rejestru rynku mocy przez uczestników rynku mocy;
  • procedury związane z dostarczaniem mocy i rozliczaniem jego wykonywania.

Więcej na pse.pl