W dniu 1 lipca 2019 r. Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. przyjęło nową strategię monitorowania RB w celu identyfikacji podejrzeń Naruszeń REMIT. Aktualizacja strategii wprowadza monitorowanie bieżące dwóch nowych obszarów:

  • Monitorowanie nietypowych transakcji wykorzystujących mechanizmy RB do osiągnięcia celów sprzecznych z podstawową funkcją RB jako rynku technicznego, w szczególności transakcji spełniających przesłanki tzw. wash trade, czyli zawierania transakcji sprzedaży lub zakupu energii w przypadku, gdy nie ma zmian w korzyściach lub ryzyku rynkowym, lub gdy korzyści lub ryzyko rynkowe są przenoszone między stronami działającymi w porozumieniu lub w zmowie;
  • Transmission capacity hoarding – niewykorzystanie zaalokowanych zdolności przesyłowych na połączeniach międzysystemowych, na których PSE prowadzi przetargi na zdolności przesyłowe, czyli na połączeniu PSE S.A. i NEK UKRENERGO.

Więcej na stronach PSE S.A.