PSE S.A. informują, że opracowały wstępną propozycję wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych, do których opracowania operatorzy systemów przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych są zobowiązani na podstawie art. 6 Kodeksu Sieci DCC: http://eur-lex.europa.eu/

Powyższa propozycja wymogów dostępna jest pod adresem: https://www.pse.pl/

Więcej na stronach Polskich Sieci Elektroenergetycznych