Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/631 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się od 27 kwietnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/631 typy modułów wytwarzania energii (podział tutaj) przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także moduły wytwarzania energii typu C i D modyfikowane takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Więcej