Na stronie URE została opublikowana informacja z zestawieniem przykładowych kosztów inwestycyjnych, których w ocenie Prezesa URE, nie należy uwzględniać przy obliczaniu wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 39a ust. 1 ustawy OZE – tj. odpowiednio na potrzeby udziału w systemie aukcyjnym lub w systemach FIT/FIP.