Na początku tygodnia Stały Komitet Rady Ministrów potwierdził zakończenie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęty projekt zawiera przepisy regulujące zasady tworzenia Stref Czystego Transportu, które zostały do niego przywrócone na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska. Przepisy są zgodne z wypracowanym wcześniej kompromisem pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska, stroną samorządową oraz organizacjami proekologicznymi.

Z projektu usunięto obowiązek tworzenia Stref Czystego Transportu w gminach liczących powyżej 100 tys. Mieszkańców, gdzie przekraczane są w powietrzu normy NO2. Zaproponowany kształt przepisów ułatwi określenie zasad funkcjonowania strefy czystego transportu samorządom, najlepiej znającym lokalne sytuacja.

Wkrótce projekt zostanie Radzie Ministrów do rozpatrzenia.

Więcej