Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, wraz z dokumentami towarzyszącymi.

Zakładka projektu na RCL