Sejm przyjął projekt ustawy ws. zmiany sposobu obliczania opłaty zastępczej

12 lipca 2017 r. w Sejmie został złożony poselski projekt zmiany Ustawy o odnawialnych źródłach energii, mający na celu zmianę art. 56 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, a tym samym zmianę sposobu obliczania opłaty zastępczej.

19 lipca 2017 r. Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa rozpatrzyła i odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone do projektu ustawy w czasie drugiego czytania.

20 lipca 2017 r. Sejm po odrzuceniu wszystkich poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Protokół z posiedzenia Komisji wraz z odrzuconymi poprawkami dostępny jest tutaj.
Projekt Ustawy dostępny jest tutaj.