Projekt ustawy Prawo wodne skierowany do I czytania w Sejmie

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529) odbędzie się podczas 42. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24, 25 i 26 maja 2017 r. (środa – piątek). Początek obrad o godz. 10:00.

Przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie