W dniu 12 kwietnia 2019 roku, na Rządowym Centrum Legislacji ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. zmiany w zakresie wymogów formalnych dla realizacji inwestycji PV oraz instalacji biogazu rolniczego, znosząc konieczność sporządzania i uzgadniania projektu budowlanego.

Zgodnie z pismem kierującym przedmiotowy projekt do konsultacji publicznych, uwagi będzie można nadsyłać w terminie 21 dni.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw