Projekt rozporządzenia ME ws. ilości i wartości energii OZE poza terytorium RP

30 listopada 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2018 r

Więcej