Prezentowany na stronie internetowej oraz za pomocą aplikacji mobilnej Warszawski Indeks Powietrza obrazuje stężenie pyłu zawieszonego oraz dwutlenku azotu w atmosferze. System został stworzony przez przedstawicieli miasta oraz naukowców z Politechniki Warszawskiej i opiera się na danych pomiarowych pozyskiwanych ze stacji monitoringu jakości powietrza należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Obecnie działają cztery punkty pomiarowe, ale miasto przewiduje montaż około 100 nowych urządzeń.

Warszawski Indeks Powietrza

Więcej informacji na portalsamorzadowy.pl