Według przygotowanego przez Urząd Regulacji Energetyki najnowszego raportu zawierającego zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2020 r. wolumen energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji wzrósł ponad trzykrotnie. Prawie 98,5% tej energii wyprodukowali prosumenci w instalacjach fotowoltaicznych. Łączna ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznych przez wytwórców w mikroinstalacjach w 2020 roku wyniosła 1,15 TWh.

W minionym roku energia elektryczna wytwarzana była w niemal 460 tysiącach mikroinstalacji, a ich łączna moc zainstalowana wynosiła ponad 3 GW. Najwięcej pod względem liczby (prawie 459 tys.) było mikroinstalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (PV).  Pozostałych mikroinstalacji wykorzystujących inne źródła odnawialne było tylko 493.

Prosumenci eksploatowali 452 tys. z 459 tys. wszystkich mikroinstalacji, wprowadzając do sieci dystrybucyjnych nieco ponad 1,1 TWh energii elektrycznej.

W 2020 roku nastąpił także 17-procentowy wzrost udziału ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów w łącznej ilości energii oddanej do sieci przez wszystkich wytwórców w mikroinstalacjach. Udział ten w kolejnych latach rósł, od niemal 78% w 2018 r., osiągając ponad 95% na koniec 2020 r.

Największa część mikroinstalacji prosumenckich została przyłączona do sieci PGE Dystrybucja (około 154 tys.) i Tauron Dystrybucja (około 142 tys.). Trzecie miejsce pod względem liczby przyłączonych prosumentów przypadło Enerdze – Operator (niemal 87 tys. mikroinstalacji).

Więcej