Urząd Regulacji Energetyki wydał komunikat, w którym przypomina, że podmioty zainteresowane udziałem w aukcyjnym systemie wsparcia mogą już składać dokumenty niezbędne do prekwalifikacji.

Możliwość aplikowania o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, czy uzyskania potwierdzenia przyjęcia deklaracji, nie jest powiązana z publikacją ogłoszenia aukcji przez Prezesa URE. Z doświadczenia URE wynika, że przedsiębiorcy często błędnie zakładają, że dokumenty te można składać dopiero po ogłoszeniu aukcji. Prowadzi to do kumulacji postępowań administracyjnych w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie aukcji, wydłużając tym samym proces prekwalifikacji do systemu aukcyjnego.

Komunikat URE