PRAWO

KOMENTARZ PRAWNIKA

Milion złotych – nawet tyle może zapłacić inwestor, który nie przestrzega wymogów ochrony środowiska określonych w decyzjach wydawanych w toku procesu inwestycyjnego. Przepisy umożliwiające nakładanie tak wysokich kar wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. Więcej ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Wprowadzone ostatnio zmiany prawne dotyczące energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych znacząco wpływają na sytuację podmiotów, które zajmują się jej produkcją. W szczególnie niekorzystnej sytuacji zostali postawieni producenci pozyskujący energię z wiatru. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r. wprowadziła definicje, które od 2017 r. istotnie zwiększą opodatkowanie farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Całość publikacji dostępna jest tutaj ...
CZYTAJ WIĘCEJ
W dniu 4 lipca 2016 r. w Ministerstwie Energii odbyła się konferencja „Rynek mocy – konsultacje rozwiązań funkcjonalnych”. W trakcie konferencji Minister Energii zapowiedział, że projekt ustawy o rynku mocy powstanie pod koniec 2016 r. Stworzenie rynku mocy ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, a co się z tym wiąże ciągłość oraz niezawodność zasilania. Rynek mocy jest odpowiedzią na sytuację, w jakiej znalazła się polska energetyka.Nowe moce wytwórcze (bloki węglowe) budowane są przez: spółkę należącą do grupy ENEA w Kozienicach (1 075 MW), spółki z grupy PGE w Opolu (1 800 MW) oraz Turowie (450 MW), spółki grupy Tauron w Jaworznie(910 MW). Ponadto blok o mocy 450 MW oraz 240 MWt powstaje na terenie obecnej elektrowni Stalowa Wola jako wspólna inwestycja Tauron Wytwarzanie i PGNiG Termika. Planowana jest także budowa elektrowni atomowej o mocy około 3 000 MW do 2035 r. Planowany mechanizm ma nie tylko stworzyć zachętę do inwestowania ...
CZYTAJ WIĘCEJ

LEGISLACJA

Rozporządzenia do Ustawy o odnawialnych źródłach energii

Rozporządzenia do ustawy o OZE: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozporządzenie ws. obowiązku umarzania świadectw pochodzenia

Z opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia wynika, że obowiązek OZE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z wyjątkiem biogazowni w przyszłym roku wyniesie 15,4 proc. Obowiązek związany z zakupem certyfikatów ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki

Opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Zgodnie z treścią art ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia ME w sprawie ilości i wartości ee wytworzonej w instalacjach OZE

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany projekt  rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ...
CZYTAJ WIĘCEJ