Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej – klastry energii

4 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej. Tematem posiedzenia było omówienie kwestii funkcjonowania klastrów energii w Polsce w związku z wykonaną na zlecenie Ministerstwa Energii i opublikowaną w marcu ekspertyzą poświęconą tej tematyce.

Notatka z posiedzenia

Prezentacja ME dot. klastrów energii