22 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, którego przedmiotem było rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Przyjęto dodatkowe poprawki redakcyjne i doprecyzowujące zgłoszone przez Biuro Legislacyjne.
Komisja przyjęła projekt ustawy w całości (15 – za, 6 – wstrzymujących, 0 – przeciw). Na sprawozdawcę został wybrany przewodniczący podkomisji poseł Dariusz Kubiak. Sprawozdanie Komisji prawdopodobnie trafi do porządku dziennego 63. posiedzenia Sejmu RP, które odbędzie się w dniach 5, 6, 7 i 8 czerwca 2018 r.