6 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, która wniosła o wprowadzenie trzech poprawek do ustawy (druk nr 675 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis. Termin rozpatrzenia projektu przez Senat upływa w dniu 5 stycznia 2018 r.

Rynek mocy w Sejmie