Komunikat PTPiREE:

Zrzeszonych w PTPiREE pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych tj. Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, PGE Dystrybucja SA, innogy Stoen Operator Sp. z o.o. oraz TAURON Dystrybucja SA, rozpoczyna proces konsultacji społecznych Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Projekty KA IRiESD zostały wystawione na stronach internetowych każdego z OSD. Zaproponowane zmiany IRiESD wynikają z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne art. 9g) oraz ww. ustawy o odnawialnych źródłach energii, uzupełniono Załącznik nr 1 IRiESD, w zakresie wymagań technicznych dla mikroinstalacji, a dodatkowo dostosowano zapisy do wymagań najnowszych norm polskich dotyczących urządzeń wytwórczych.

Pełna treść komunikatu PTPiREE

Komunikat Tauron Dystrybucja

Komunikat Enea Operator

Komunikat PGE Dystrybucja

Komunikat Energa Operator

Projekt zaktualizowanej Karty (Tauron)