Projekt jest już po pogłębionych, ponad trzymiesięcznych konsultacjach publicznych. Podczas prezentacji i dyskusji branżowej w ramach I Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury wiceminister Tomasz Żuchowski przypomniał harmonogram najbliższych prac nad kodeksem i najważniejsze złożenia projektu. Zapowiedział, że MIB opublikuje nową wersję kodeksu jeszcze w pierwszym kwartale br., zaś w kwietniu – przepisy wprowadzające kodeks i projekty ustaw okołokodeksowych.

Więcej

Prezentacja wiceministra Tomasza Żuchowskiego dot. projektu KUB