Jak wynika z raportu ,Towarowej Giełdy Energii (TGE) z dnia 5 sierpnia br., Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu br. 17 274 508 MWh i był o 16,8 proc. wyższy niż w lipcu roku 2018.

Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 13,3 proc. r/r przy wolumenie 14 473 354 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 38,5 proc., kształtując się na poziomie 2 801 154 MWh.

Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w lipcu br.na poziomie 242,89 zł/MWh – o 13,26 zł/MWh niższym niż w czerwcu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 279,68 zł/MWh, co oznacza wzrost o 8,48 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w czerwcu.

W lipcu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 2 015 863 MWh (wzrost r/r o 141,2 proc.), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,79 zł/MWh (co stanowi o 0,09 zł/MWh mniej w stosunku do czerwca bieżącego roku).

Więcej