Pilotaż jest realizowany na należącej do spółki PGE Energia Odnawialna farmie wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW – największym tego typu obiekcie w portfolio PGE EO. Do końca marca mają tam zostać przeprowadzane testy sprawdzające zdolność farmy wiatrowej do regulacji pierwotnej i wtórnej, czyli regulacji mocy i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym.

Obecnie do tego celu wykorzystywane są jedynie konwencjonalne elektrownie cieplne i elektrownie szczytowo-pompowe.

Komunikat PGE EO