25 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, którego przedmiotem było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Otwierając pierwsze czytanie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski nakreślił główne zmiany wynikające z przedmiotowego projektu ustawy.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando wyraził podziękowania za chęć uwzględnienia uwag URE i wyraził gotowość do wsparcia przy dalszych pracach nad projektem ustawy.

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej Andrzej Kaźmierski odniósł się do zgłoszonych przez Związek Gmin Wiejskich wątpliwości dotyczących ewentualnego zwrotu z odsetkami pobranego podatku od nieruchomości, którym objęte zostały elektrownie wiatrowe deklarując, że nowe przepisy nie przewidują zwrotu podatku za rok 2017.

Po zakończeniu pierwszego czytania podjęto decyzję o powołaniu
11-osobowej podkomisji, która rozpatrzy szczegółowe uwagi do projektu ustawy
(6-PiS, 2-PO, 1-Kukiz 15’, 1-Nowoczesna, 1-PSL).

Komunikat opublikowany przez Ministerstwo Energii