Głównym założeniem projektu jest zapewnienie możliwości aktywnego udziału prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Kim są prosumenci? Nazwą tą można określić wszystkich odbiorców, którzy są zarówno producentami jak i konsumentami energii elektrycznej, np. właścicieli domków jednorodzinnych zasilających je energią elektryczną, wytwarzaną przy użyciu paneli słonecznych. Termin ten staje się coraz bardziej powszechny, bowiem na całym świecie szybko rośnie liczba prosumentów. Celem projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta” jest integracja układów prosumenckich z siecią elektroenergetyczną i stworzenie systemu sterowania, który umożliwi operatorowi zapewnienie bezpiecznej  i efektywnej pracy sieci za pomocą urządzeń zainstalowanych w instalacjach prosumenckich.

Więcej na stronach PGE Dystrybucja