6 lutego 2018 r. Parlament Europejski opowiedział się za redukcją kwot uprawnień do emisji objętych systemem handlu emisjami CO2 w celu promowania technologii niskoemisyjnych. Parlament Europejski zapowiedział równocześnie utworzenie nowych funduszy, których zadaniem będzie wspieranie modernizacji energetycznej głównie w biedniejszych w krajach Unii Europejskiej.

Więcej na gramwzielone.pl