Jak podaje portal cire.pl, Parlament Europejski w przegłosowanej rezolucji wezwał strony porozumienia paryskiego, włącznie z Unią Europejską, do zaktualizowania swoich zobowiązań do 2020 roku, co zlikwidowałoby lukę przeszkadzającą w realizacji celów umowy z francuskiej stolicy. Deputowani są zdania, że UE powinna dążyć do osiągnięcia redukcji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. Obecny wypracowany po bardzo długich negocjacjach cel na 2030 r. wynosi 40 proc.

Przyjęta przez eurodeputowanych rezolucja nie ma wiążącej mocy prawnej, ale jest aktem politycznym, wskazującym na oczekiwania wobec innych instytucji unijnych. Europosłowie podkreślili w niej, że wszystkie polityki UE powinny być ściśle powiązane z długoterminowymi celami klimatycznymi określonymi w porozumieniu paryskim.

Więcej