Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej (IRENA) podsumowała najnowsze trendy dotyczące odnawialnych źródeł energii i ich miejsca na energetycznej mapie świata. Ze podsumowania wynika m.in., że koszty energii z OZE bardzo szybko spadają. Agencja spodziewa się, że do 2020 r. energia z odnawialnych źródeł będzie konkurencyjna cenowo wobec prądu produkowanego w konwencjonalnych elektrowniach.

Więcej na wysokienapiecie.pl