7 marca 2018 r. Enea Operator oraz Energa Operator opublikowały komunikaty, w których zapowiedziały ponowne przeprowadzenie konsultacji Kart Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych dotyczących zasad przyłączania mikroinstalacji do sieci. Z informacji wynika, że tak samo postąpi pozostałych trzech operatorów, tj. innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja. Karty Aktualizacji zostaną złożone do Prezesa URE dopiero po zakończeniu nowych konsultacji.

Komunikat Enea Operator

Komunikat Energa Operator

Więcej na temat ponownych konsultacji na gramwzielone.pl