Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 6 sierpnia 2019 r. powołał Posła Krzysztofa Kubowa na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii.

Wiceminister będzie nadzorował departamenty Energii Odnawialnej i Rozproszonej oraz Funduszy Europejskich.

Komunikat Ministerstwa Energii