Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw na 63. posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 czerwca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

─  Komisji Środowiska.

Posiedzenie połączonych Komisji odbędzie się 20 czerwca o godz. 16:00.

Projekt ustawy trafił do porządku dziennego jako pierwszy punkt 62. posiedzenia Senatu, które rozpocznie się 27 czerwca o godz. 11:00.