28 czerwca 2018 r., podczas drugiego dnia plenarnego posiedzenia Senatu, Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senator Andrzej Stanisławek przedstawił sprawozdanie z posiedzenia połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska, rekomendując uchwalenie projektu ustawy bez poprawek.

Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski odniósł się do przepisów dotyczących podatku od nieruchomości podkreślając, że intencją ustawodawcy przy okazji uchwalania Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych było objęcie nadzorem budowlanym, nie zmiany podatkowe. Nakreślił wielość scenariuszy postępowania gmin w zakresie opodatkowywania farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości podkreślając, że jego zwiększanie nie było jednolitą i powszechną praktyką. Wiceminister zasugerował, że ewentualne rekompensaty byłyby niesprawiedliwe z punktu widzenia gmin, które pobierały podatek na starych zasadach. Wiceminister odniósł się także do postępowania prowadzonego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który w składzie siedmiu sędziów będzie orzekać w przedmiotowej sprawie.

W toku przeprowadzonej debaty senator Grażyna Sztark przytoczyła szereg wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, zgodnie z którymi podatek w roku 2017 powinien być pobierany w podwyższonej wysokości sugerując, że wyroki te będą stanowiły podstawę dla orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z uwagi na zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym obejmujące opóźnienie terminu obowiązywania przepisu dotyczącego opodatkowania i ewentualne rekompensaty dla gmin, projekt ustawy ponownie trafi na posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska.