10 września 2019 r. wybrana w lipcu br. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła wytyczne, w oparciu o które będą realizowane działania Komisji Europejskiej m.in. w zakresie polityki klimatycznej.

Dokument zobowiązuje pierwszego zastępce przewodniczącej, Komisarza ds. Klimatu Franza Timmermansa do wdrożenia tzw. European Green Deal. W ciągu 100 dni ma zostać opracowany plan zwiększenia unijnych celów klimatycznych i podniesienia celu redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 r. z obecnych 40 do 50 proc. Strategia przewiduje również wdrożenie Funduszu Sprawiedliwej Tranformacji (Just Transition Fund), skupiającego się na współfinansowaniu transformacji regionów gospodarczo uzależnionych od węgla, takich jak Śląsk, Bełchatów, Konin, niemieckie Łużyce czy grecka Macedonia.

Co więcej, podległa Komisarzowi ds. Klimatu Dyrekcja ma opracować precedensowy akt prawny określony jako „europejskie prawo klimatyczne”. Strategia nie określa jednoznacznie, czy dokument ten będzie miał rangę unijnej dyrektywy, jego celem ma być zapewnienie przejścia do neutralności klimatycznej w 2050 r. przez kraje Unii Europejskiej. Timmermans zajmie się również obszarem związanym z gospodarką obiegu zamkniętego.

Wśród przewidzianych w nowej strategii zadań znalazły się także zmiany w systemie podatkowym, między innymi w zakresie opodatkowania energii tak, by odzwierciedlało emisyjność poszczególnych paliw.

Stanowisko Komisarz ds. Konkurencji zachowała dotychczas je piastująca Margrethe Vestager. Nominację otrzymał również Janusz Wojciechowski, który zajmie się m.in. dekarbonizacją i wdrażaniem gospodarki obiegu zamkniętego w obszarze rolnictwa.

Wytyczne dla poszczególnych obszarów

Strategia Komisji

Więcej na wysokienapiecie.pl