21 grudnia 2018 r. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano kilka kluczowych regulacji dla perspektywy energetycznej i klimatycznej do roku 2030. Wśród opublikowanych dokumentów jest nowa dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (tzw. RED II) oraz dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej.

Regulacje zawarte w nowej dyrektywie o odnawialnych źródłach energii, która zastąpi poprzednią dyrektywę OZE z 2009 r., wyznaczającą zasady funkcjonowania unijnego rynku OZE do 2020 r. i wprowadzają szereg kluczowych zmian w zasadach funkcjonowania unijnego rynku energetyki odnawialnej.

Wszystkie przyjęty akty prawne

Więcej na gramwzielone.pl