1 sierpnia 2017 r. NFOŚiGW rozpoczął pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, część 4) „EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”. Na działania inwestycyjne w tym obszarze przeznaczono środki o wysokości 500 mln zł.

Więcej

Dzień wcześniej ruszył nabór wniosków na unijne dofinansowanie dla klastrów energii. Na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 300 mln zł w ramach ogłoszonego naboru unijnego z poddziałania 1.1.1. Wnioski będzie można składać od 31 lipca do 29 września 2017 r. Dofinansowanie przewidziano dla koordynatorów lub członków klastra energii.

300 mln zł w obecnym naborze z poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Narodowy Fundusz podzielił na dwa rodzaje projektów: 100 mln zł w formie dotacji na te związane wyłącznie z produkcją energii cieplnej oraz 200 mln zł w formie pomocy zwrotnej na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej lub produkcji energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych). Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Więcej