W przyszłym tygodniu Komisja Europejska zamierza zaprezentować pakiet rozwiązań, które mają przyczynić się do szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Unii Europejskiej. Do mediów trafiły już pierwsze informacje o tym, jakie propozycje pojawią się w pakiecie legislacyjnym, który szykuje KE. Szczególne preferencje unijni urzędnicy przewidują dla fotowoltaiki.

Proponując regulacje, które przyspieszą inwestycje w OZE, Bruksela chce zapewnić szczególne miejsce energetyce słonecznej, która ma stać się kluczową technologią służącą dekarbonizacji Unii Europejskiej – ważną nie tylko w kontekście redukcji emisji CO2 z elektroenergetyki, ale także ciepłownictwa.

Nowe propozycje, do których dotarł serwis Euroactiv, zakładają wdrożenie programu rozwoju dachowej fotowoltaiki określanego jako European Solar Rooftops Initiative, którego implementacja tylko w pierwszym roku ma skutkować zwiększeniem produkcji energii z dachowych instalacji PV na terenie UE o 17 TWh (taka wartość stanowi około 10 proc. rocznego zużycia energii elektrycznej w Polsce).

Z kolei w roku 2025 wdrożenie European Solar Rooftops Initiative ma pozwolić na zwiększenie produkcji energii słonecznej z dachowej fotowoltaiki w UE o 42 TWh.

Nowa strategia KE ma również zwiększyć wykorzystanie fotowoltaiki w ramach inwestycji związanych z renowacją budynków na terenie Unii Europejskiej. Komisja zamierza wprowadzić obowiązek montażu instalacji fotowoltaicznych na wszystkich publicznych budynkach w UE, które się do tego nadają. Ten cel ma zostać osiągnięty już do roku 2025.

Więcej