Projekt dokumentu, nakreślającego Politykę energetyczną Polski na kolejne lata, zostanie przedstawiony na początku 2018 r. Zakończenie procesu akceptacji tego dokumentu przez Radę Ministrów przewiduje się do końca 2018 roku – napisał Tadeusz Skobel, wiceminister energii, w odpowiedzi na zapytanie poselskie. Przedłużenie prac nad strategią wynikać ma z opublikowania przez Komisję Europejską pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Tadeusz Skobel wyjaśnia, że projekt dokumentu, nakreślającego Politykę energetyczną Polski na kolejne lata, zostanie przedstawiony razem z pozostałymi strategiami horyzontalnymi, przygotowywanymi po przyjęciu przez Radę Ministrów „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Zapytanie poselskie w sprawie „polityki energetycznej Polski do 2050 roku”