Komisja Europejska przedstawiła pod koniec listopada 2018 r. plan zakładający, że do połowy tego stulecia UE stanie się neutralna pod względem emisji gazów cieplarnianych. Efektem ma być m.in. odejście od węgla w energetyce, a także zmniejszenie importu gazu.

W poniedziałek 4 marca 2019 r. debatę na temat złożeń planu przeprowadzili unijni ministrowie odpowiedzialni za kwestie energetyczne.

„Szczególnie istotna jest sprawiedliwa transformacja uwzględniająca aspekty społeczno-gospodarcze, przeprowadzona z poszanowaniem indywidualnych uwarunkowań poszczególnych państw” – mówił polski minister energii Krzysztof Tchórzewski. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej a także m.in. Bułgaria.

Minister energetyki na Litwie, Żygimantas Vaicziunas zwracał uwagę na konieczność przedstawienia przez Komisję Europejską scenariusza 100-procentowego pokrywania zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych do 2050 roku. Liderem takiego podejścia jest w UE Luksemburg, którego ministrem energetyki jest ekolog Claude Turmes. Jak mówił w czasie dyskusji, priorytetem powinna być energia wiatrowa, słoneczna, a także przestawienie produkcji na niskoemisyjne tory.

Więcej na cire.pl