Pierwsze nabory wniosków w ramach środków norweskich i EOG ogłosiło dnia 19 marca br. Ministerstwo Klimatu. Na proekologiczne i proklimatyczne działania będzie można zdobyć ponad 580 mln zł.

Jak wyjaśniło ministerstwo, chodzi o trzy obszary tematyczne: łagodzenie zmian klimatu i adaptację do ich skutków; środowisko naturalne i ekosystemy; energię odnawialną, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne.

W ramach łagodzenia zmian klimatycznych, środki będzie można zdobyć na projekty związane z zieloną i niebieską infrastrukturą w miastach powyżej 90 tys. mieszkańców (pula ok. 100 mln zł), a także na prowadzenie przez szkoły działań uświadamiających na temat adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków (pula 6,8 mln zł).

W przypadku „środowiska naturalnego i ekosystemów” nabory ogłoszono na wdrażanie planów zarządzania ekosystemami (zwiększenie ich odporności na zmiany klimatu – pula ponad 25 mln zł), zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi (ok. 15,4 mln zł) oraz działania związane z ochroną ekosystemów, prowadzone przez organizacje pozarządowe (pula 12,1 mln zł).

Jeśli chodzi o energię OZE i oszczędność energii, to środki będzie można uzyskać na poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (86,3 mln zł), rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej (172,6 mln zł) oraz na budowę/modernizację miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła (37,9 mln zł).