Przedstawiamy komunikat prasowy Ministra Klimatu i Środowiska ws. sytuacji na rynku świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów) i planowanych działań, który został opublikowany na stronie ministerstwa.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 listopada 2021 r., w sprawie sytuacji na rynku świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów), Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) informuje, że prowadzi prace zmierzające do stabilizacji cen zielonych certyfikatów.

24 grudnia 2021 r. weszła w życie, przygotowana przez MKiŚ, ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała m.in. przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dzięki tej nowelizacji wprowadzono możliwość zawierania, w określonych przypadkach, transakcji pozasesyjnych (OTC) bez przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup świadectw pochodzenia. Cena zielonych certyfikatów w notowaniach pozasesyjnych (OTC) jest zdecydowanie niższa – np. 22 grudnia 2021 r. wynosiła 163 zł/MWh.

W tym kontekście w MKiŚ analizowane są możliwe modyfikacje warunków uiszczania opłaty zastępczej, tak aby zapewnić większą elastyczność po stronie podmiotów zobowiązanych w zakresie wyboru ścieżki spełnienia obowiązku OZE. Prowadzone są także prace zmierzające do wydania rozporządzenia w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 roku (oraz ewentualnie także w latach następnych), w którym poziom obowiązku umarzania świadectw pochodzenia zostanie obniżony adekwatnie do sytuacji na rynku.

Należy wskazać, że mimo utrzymującej się nominalnej nadpodaży świadectw w Rejestrze Świadectw Pochodzenia, w rzeczywistości jest ona teoretyczna, gdyż zdecydowana większość certyfikatów została już zakontraktowana przez podmioty zobowiązane.

Działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska zmierzają do wyeliminowania nadmiernego wzrostu cen energii dla odbiorców końcowych oraz nadwsparcia inwestorów korzystających z systemu zielonych certyfikatów, które stoi w sprzeczności z programem pomocowym SA.37345 – Polski system zielonych certyfikatów wspierający odnawialne źródła energii oraz zmniejszenie obciążeń wynikających z obowiązku certyfikatowego dla odbiorców energochłonnych.

Jednocześnie, należy podkreślić, że termin umorzenia świadectw pochodzenia za rok 2021 upływa dopiero 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyraża przekonanie, że do tego czasu sytuacja na rynku świadectw pochodzenia zostanie ustabilizowana.

Więcej