Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy wspierający rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jednocześnie Minister Energii wystąpił z wnioskiem o wpisanie przedmiotowego projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. – Jest to niezbędny krok do dalszych prac legislacyjnych, czyli uruchomienia procesu konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Mamy nadzieję, że uda nam się je uruchomić w ciągu 2 -3 tygodni – dodaje sekretarz stanu w ME Krzysztof Kubów odpowiedzialny za obszar odnawialnych źródeł energii.

Komunikat Ministerstwa Energii