Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Energii projektem rozporządzenia dotyczącego obowiązku OZE na lata 2019-2020, obowiązek na rok 2019 wynosi 18,50 % (wzrost z poziomu 17,50 % w roku 2018) dla wszystkich źródeł odnawialnych z wyłączeniem biogazu rolniczego, dla którego odrębny obowiązek ma nadal wynosić 0,5 proc.

W zakresie obowiązku na rok 2020 resort energii proponuje wartości na poziomie 19,5 proc. dla wszystkich OZE z wyjątkiem energii z biogazowni rolniczych, dla której utrzymana ma zostać wartość 0,5 proc.

Projekt rozporządzenia