Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii ze strony Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, Andrzeja Kaźmierskiego pojawiła się deklaracja przeprowadzenia nowelizacji Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Przewidywanym terminem jest wrzesień b.r., warunkiem jest jednak otrzymanie notyfikacji systemu wsparcia z Komisji Europejskiej.

Transmisja z posiedzenia