Według Międzynarodowej Agencji Energii (MAE) w 2018 roku odnotowano rekordowy wzrost emisji dwutlenku węgla, który spowodowany był rosnącym zapotrzebowaniem na energie pokrywane w istotnym stopniu z użyciem paliw kopalnych.

Zapotrzebowanie na energię w ubiegłym roku było największe w historii przez zmiany w  gospodarce globalnej. Niemal połowa tego wzrostu była realizowana z użyciem gazu ziemnego. Prawie 70% zapotrzebowania było realizowane z użyciem paliw kopalnych.

MAE ustaliło, że udział odnawialnych źródeł energii wzrasta, ale nie jest w stanie pokryć rosnącego zapotrzebowania. Wzrost pochodził głównie z fotowoltaiki, która jest coraz tańsza. Połowa wzrostu wytwarzania energii pochodziła z OZE.  Z tego względu należy rozstrzygnąć w jaki sposób zintegrować OZE do sieci tak, aby uniknąć usterek i mieć efekt ekonomiczny. Mimo deklaracji politycznych, że udział węgla w światowym miksie energetycznym w 2018 roku wyniósł 40%, a OZE 10%. –  powiedział Fatih Birol Dyrektor MAE

Więcej