Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

Uwagi dotyczące przedmiotowego projektu rozporządzenia można zgłaszać do 15 kwietnia 2019 roku.

Projekt na Rządowym Centrum Legislacji