Zarządca Rozliczeń S.A. zgodnie z pkt 10.1 Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda i realizacją ustawy OZE po nowelizacji, proponuje zmiany do wersji 2.1 Instrukcji oraz załączników.

Zmiany dotyczą w szczególności:

  1. rejestracji Wytwórcy i Instalacji,
  2. obowiązku załączania oświadczenia zawierającego zgodę Wytwórcy na przekazywanie ZR SA danych pomiarowych, dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w Instalacjach Wytwórcy i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej,
  3. zapisów dotyczących rozpatrywania wniosku,
  4. modyfikacji Załączników do Instrukcji Rozliczania Ujemnego Salda,
  5. przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zainteresowane podmioty mogą składać uwagi do 16 lipca 2018 r.

Więcej