14 czerwca 2018 r. Ministerstwo Energii opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji dwie wersje projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Pierwsza została wydana na podstawie zapisów art. 61 obecnie obowiązującej ustawy OZE, druga na podstawie zapisów nowelizowanych.

Projekty zostały zamieszczone na stronach RCL pod adresami:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312650

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312652