Zgodnie z zapisami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne , operator systemu przesyłowego sporządza plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na okres 10 lat. Plan ten podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata.

Jak wynika z opublikowanego projektu planu, nakłady na rozwój sieci energetycznej w latach 2021-2030 wyniosą 14,04 mld zł.

Według stanu na dzień 2 grudnia 2019 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają zawarte umowy o przyłączenie nowych jednostek wytwórczych o łącznej mocy 14.774,975 MW, w tym 10.057 MW dotyczących konwencjonalnych jednostek wytwórczych i 4.717,975 MW jednostek OZE.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną netto w 2020 roku ma wynieść 159,9 TWh, w 2025 r. 170,1 TWh, w 2030 r. 181,1 TWh, a w 2040 r. 204,2 TWh.

Nieprzekraczalny termin na składanie uwag został wyznaczony do dnia 30 grudnia 2019 r.

Więcej w komunikacie PSE