Komisja Europejska opublikowała komunikat prasowy, w którym informuje o akceptacji przedłużenia aukcyjnego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.

Decyzja Komisji Europejska zostanie wkrótce opublikowana pod numerem SA.64713 (https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3).

Decyzja została wydana w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Komunikat Komisji Europejskiej