Komisja opublikowała drugi przegląd wdrożenia przepisów w zakresie ochrony środowiska będący częścią inicjatywy rozpoczętej w 2016 r. w celu poprawy wdrażania europejskiej polityki ochrony środowiska oraz wspólnie uzgodnionych zasad we wszystkich państwach członkowskich UE.

W przeglądzie przedstawiono sytuację w zakresie polityki ochrony środowiska i wdrażania przepisów w każdym państwie UE oraz określono przyczyny luk we wdrażaniu.

W Polsce od czasu przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska z 2017 r. nie odnotowano żadnych postępów w zakresie poprawy jakości powietrza.

Założenia na rok 2019 są klarowne, w kontekście opracowania właściwego krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP) należy podjąć działania w celu ograniczenia głównych źródeł emisji oraz spełnić wszystkie normy jakości powietrza.

Należy znacznie ograniczać emisje i stężenia cząstek stałych (PM2,5 i PM10) i benzo[a]pirenu, przyłączać domy do sieci ciepłowniczej i zapewniać wsparcie finansowe na wymianę domowych kotłów centralnego ogrzewania, które nie spełniają norm, na piece niskoemisyjne i źródła ciepła korzystające z odnawialnych źródeł energii.

Zmniejszyć emisje stężenia tlenków azotu (NOx ) i dwutlenku azotu (NO2) przez obniżenie emisji z transportu, w szczególności przez wprowadzenie ograniczeń ruchu pojazdów na obszarach miejskich, ustanowienie systemu podatkowego powiązanego z poziomami emisji i ograniczyć wykorzystywanie węgla do ogrzewania domowego, aby zaniżyć emisje zanieczyszczeń powietrza, bazując np. na inicjatywie na rzecz regionów górniczych w procesie transformacji.

Więcej